Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Nâng tầm giá trị y học Dân tộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

Bs. Nguyễn Thanh Bảo Tuấn

Y sĩ Y học cổ truyển

Y sĩ Nguyễn Thanh Bảo Tuấn, hiện đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc. Là một bác sĩ trẻ, nhiệt huyết với Y học cổ truyền. Được bệnh nhân tin tưởng, yêu mến.

Quá trình học tập:

Từ năm 2013: Y học cổ truyền – ĐH Y dược Tp.HCM

Chứng chỉ hành nghề Khám Chữa bệnh

Quá trình công tác:

Từ năm 2014 – 2015: Đảm nhiệm vị trí thầy thuốc tại khoa YHCT Trung tâm Y Tế Huyện Đức Huệ

Từ 2016  đến nay: Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc chi nhánh phía Nam.

Phương châm trong nghề nghiệp: “Không ngừng nỗ lực học hỏi để giúp được nhiều bệnh nhân hơn”.

 

Về tác giả

CM
Top