Nguyễn Thị Tuyết Lan

Giám đốc chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Nguyên Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện YHCT Trung ương

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn