Nguyễn Thị Phương Mai

Bác sĩ CKI y học cổ truyền

Nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện GTVT Tp. Hồ Chí Minh

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn