Doãn Hồng Phương

Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Đông phương Y pháp

Nguyên Phó Trưởng khoa Nội Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn