Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Nâng tầm giá trị y học Dân tộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

Đội ngũ bác sĩ

Vi Văn Thái

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKI phụ trách chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc - Chi nhánh Quảng Ninh

Nguyên Giám đốc bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh, Kiêm chủ tịch Hội đông y tỉnh quảng Ninh

Hồ sơ bác sĩ

Nguyễn Thị Tuyết Lan

Giám đốc chuyên môn tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Nguyên Trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện YHCT Trung ương

Hồ sơ bác sĩ

Nguyễn Thị Vân Anh

Cố vấn chuyên môn tại Trung tâm NC & ƯD Thuốc Dân Tộc

Giám đốc chuyên môn tại Nhất Nam Y Viện

Hồ sơ bác sĩ

Lê Hữu Tuấn

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II (Cố vấn chuyên môn)

Nguyên Phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Hồ sơ bác sĩ

Doãn Hồng Phương

Phó Giám đốc chuyên môn Trung tâm Đông phương Y pháp

Nguyên Phó Trưởng khoa Nội Bệnh viện Châm cứu Trung ương

Hồ sơ bác sĩ

Nguyễn Thị Lệ Quyên

Trưởng khoa Da liễu - Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc

Hồ sơ bác sĩ

Nguyễn Thị Phương Mai

Bác sĩ CKI y học cổ truyền

Nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng, Bệnh viện GTVT Tp. Hồ Chí Minh

Hồ sơ bác sĩ

Đặng Thị Nhân Tâm

Thầy thuốc - Lương y

Hồ sơ bác sĩ

CM
Top