Vi Văn Thái

Thầy thuốc ưu tú, Bác sĩ CKI phụ trách chuyên môn Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc - Chi nhánh Quảng Ninh

Nguyên Giám đốc bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh, Kiêm chủ tịch Hội đông y tỉnh quảng Ninh

Gửi câu hỏi cho bác sĩ Đặt lịch hẹn