Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Nâng tầm giá trị y học Dân tộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

Bs.Nguyễn Thị Phương Mai

Bác sĩ Y học cổ truyền

Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai

Nguyên Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Gần 40 năm học tập và làm việc trong lĩnh vực Y học cổ truyền, bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai là một trong những vị lương y có tài và tâm huyết với nghề. Bác sĩ là một trong những lương y nhận được nhiều tình cảm mến mộ của bệnh nhân trên cả nước. Hiện tại, bác sĩ Phương Mai đang công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc chi nhánh phía Nam.

Lý lịch Bác sĩ Nguyễn Thị Phương Mai

- Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Phương Mai

-Năm sinh: 15/12/1961

- Quê quán: Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Bác sĩ y học cổ truyền.

Quá trình học tập

1979 – 1981: Học trường Y học dân tộc Tuệ Tĩnh Hà Nội.

1981 – 1987: Y sĩ Y học dân tộc tại Bệnh viện I Đường sắt Hà Nội.

1987 – 1990 : Học tại trường Đại học Y Hà Nội.

Quá trình công tác

- 1990 – 1998: Bác sĩ Khoa Nội , Bệnh viện II Đường sắt Sài gòn (Nay là bệnh viện GTVT - Tp. HCM).

- 1998 – 2000: Học Chuyên khoa I Y học cổ truyền Trường Đại học Y dược Tp. HCM.

- 2001 – 2007: Bác sĩ Chuyên khoa 1, Phó Trưởng khoa Nội Bệnh viện Giao thông vận tải - Tp. HCM

- 2007 – 2009: Bác sĩ Chuyên khoa 1, Phó Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục Hồi chức năng Bệnh viện Giao thông vận tải - Tp. HCM

- 2009 – 2016: Trưởng khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng, Bệnh viện Giao thông vận tải Tp. HCM.

- 2017 – Nay: Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc chi nhánh phía Nam.

Về tác giả

CM
Top