Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Nâng tầm giá trị y học Dân tộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

BS. Nguyễn Thị Lệ Quyên

Bác sĩ Y học cổ truyển

Trưởng khoa Da Liễu Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc

Bác sĩ Nguyễn Lệ Quyên sinh năm 1979 tại Hà Nội, tốt nghiệp Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam.

Bác sĩ có gần 20 năm kinh nghiệm. Đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các khoa khác nhau ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang và hiện nay đang giữ chức vụ Trưởng khoa Da liễu– Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc.

Quá trình học tập:

Từ năm 1997 đến năm 2003: Học tại Học Viện Y Dược Học Cổ Truyền Việt Nam.

Quá trình công tác:

Từ năm 2003 đến tháng 01 năm 2005: Công tác tại Khoa Nội – Nhi – Lây bệnh viện Đa khoa Huyện Quản Bạ Tỉnh Hà Giang.

Từ tháng 01 năm 2005 đến năm 2012: Khoa Y học cổ truyền Bệnh Viện Đa khoa Tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2012 đến năm 2013: Khoa Phục hồi chức năng + PK Cơ Xương Khớp Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2013 đến năm 2014: Phòng Khám Y học cổ truyền + Cơ Xương Khớp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2014 đến năm 2015: Khoa Tim mạch – Nội tiết Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2015 đến năm 2016: Khoa y học cổ truyền Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hà Giang.

Từ năm 2016 - 2017: Trưởng khoa xương khớp tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng TDT

Từ 2017 - nay: Trưởng khoa Da liễu tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng thuốc dân tộc.

Về tác giả

CM
Top