Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Nâng tầm giá trị y học Dân tộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

Bs. Đặng Nhân Tâm

Bác sĩ Y học cổ truyển

Hơn 15 năm công tác trong lĩnh vực y học cổ truyền, bác sĩ Đặng Thị Nhân tâm không ngừng học hỏi để trở thành một bác sĩ giỏi, có tâm và có tầm. Hiện tại, bác sĩ Nhân Tâm đang là một trong những bác sĩ nòng cốt của đơn vị cơ sở miền Nam.

Quá trình học tập

2003: Tốt nghiệp khóa học đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Y học cổ truyền do Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Hội đông Y & Hội Châm Cứu Tp.Hồ Chí Minh cấp.

2009: Tốt nghiệp Khóa tập huấn “Thử giới hạn nhiễm khuẩn thuốc Đông dược – Dược liệu” do Viện Trưởng Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Tp. Hồ Chí Minh cấp.

2010: Tốt nghiệp Khóa học “Thực hành châm cứu” do Hội đông Y & Hội Châm Cứu Tp.Hồ Chí Minh cấp.

2010: Đạt danh hiệu kỹ thuật viên Châm cứu xuất sắc do Hội đông Y & Hội Châm Cứu Tp.Hồ Chí Minh cấp.

2011: Xuất sắc tốt nghiệp Lớp học “Bồi dưỡng về Y học cổ truyền nâng cao” do Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Hội Châm Cứu Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Quá trình công tác

2008 – 2016: Công tác tại Hội Đông Y Quận 5 Tp.Hồ Chí Minh.

2016 – đến nay: Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc – chi nhánh miền Nam.

Về tác giả

CM
Top