Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng thuốc dân tộc

Nâng tầm giá trị y học Dân tộc

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG THUỐC DÂN TỘC

Bs. Bùi Thị Thu Hằng

Lý lịch bác sĩ Bùi Thị Thu Hằng

Tên đầy đủ: Bùi Thị Thu Hằng

Năm sinh: 11/9/1965

Quê quán: Thái Bình

Trình độ chuyên môn: Thầy thuốc Y học cổ truyền

Quá trình học tập

1984 – 1986: Học chuyên ngành Y học cổ truyền tại Trường Y Tuệ Tĩnh Hà Nội.

Quá trình công tác

1997 – 1999: Thầy thuốc, công tác tại Xí nghiệp Đông Nam dược Bảo Long.

1999 – 2015: Thầy thuốc, công tác tại Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bệnh viện II Lâm Đồng.

2015 – Nay: Trưởng khoa Da Liễu Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thuốc dân tộc chi nhánh phía Nam.

Về tác giả

CM
Top